Bolesław Lewandowski

Mistrz Świeckich Ceremonii Pogrzebowych

"Życie, niepewne dobro śmiertelnych, ulotny podarunku na krótki czas, jakże prędko uciekasz chyżą stopą..."
(L. A. Seneka "Fedra" 761-763)
Telefony kontaktowe:
606 632 529
33 814 46 93
34 327 91 20 (awaryjny)
W końcu XVIII stulecia, na fali europejskiego Oświecenia, pojawiła się świecka obrzędowość pogrzebowa, służąca zaspokojeniu wewnętrznych potrzeb ludzi - nie tylko przecież w tamtej epoce.

W ciągu dwustu lat pogrzeby świeckie zdołały trwale wpisać się w kulturowy krajobraz cywilizacyjnych przemian. W dzisiejszej dobie mogą one być organizowane dla wszystkich obywateli - bez względu na wyznawany za życia światopogląd, przynależność organizacyjną czy religijną. Obrzęd pogrzebowy (składający się pożegniania Zmarłego w Domu Żałoby, konduktu i ceremonii nad grobem) celebruje mistrz ceremonii w todze, birecie i łańcuchu dystynktoryjnym. Praktykowane bywają również pogrzeby mieszane: świecko-wyznaniowe, z udziałem mistrza ceremonii i odpowiedniego duchownego.

Jeżeli wolą Zmarłego lub jego najbliższych jest pochówek świecki, organizatorzy pogrzebu powinni skontaktować się z mistrzem ceremonii, umawiając się jednocześnie co do terminu i miejsca.

Zgłoszenia przyjmuje tylko telefonicznie!
Telefony kontaktowe:
606 632 529
33 814 46 93
34 327 91 20 (awaryjny)
PAMIĘTAJ - I TY MOŻESZ MIEĆ TAKI POGRZEB!